ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิริลักษณ์ ตาอิ่น
ครู
นางสาวสรวลัย นันท์ชัย
ครู
( ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา )
นางสาวรัตติกาล ไวยะกา
ครู
นางสาวคณิตา นวลจันทร์
ครู