ภาพกิจกรรม

ดร.กิตติ์นิพัทธ์ สุขะจิรโชติ ผู้เชี่ยวชาญกีฬาเรือพาย พร้อมด้วย นา..

ดร.กิตติ์นิพัทธ์ สุขะจิรโชติ ผู้เชี่ยวชาญกีฬาเรือพาย พร้อมด้วย นายนภสินธุ์ มหายศนันท์ และนายธนาวุฒิ ..

การทดสอบภาคปฏิบัติ (การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถท..

การทดสอบภาคปฏิบัติ (การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) เพื่อเข้าเรียนในโรงเรี..

การฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2565

การฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2565