ผู้บริหาร

นายสัมพันธ์ พิริยธำรงกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน