ดร.กิตติ์นิพัทธ์ สุขะจิรโชติ ผู้เชี่ยวชาญกีฬาเรือพาย พร้อมด้วย นายนภสินธุ์ มหายศนันท์ และนายธนาวุฒิ ไหวพินิจ ผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาเรือพาย ระดับ 1 ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2566 ดร.กิตติ์นิพัทธ์ สุขะจิรโชติ ผู้เชี่ยวชาญกีฬาเรือพาย พร้อมด้วย นายนภสินธุ์ มหายศนันท์ และนายธนาวุฒิ ไหวพินิจ ผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาเรือพาย ระดับ 1 ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร โฆสิตธรรม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาเรือพายให้มีความเป็นมาตราฐานเดียวทั่วประเทศ นำไปสู่การพัฒนาบุคลากรทางกีฬาสู่ระดับนานาชาติ
20230327063331.jpg - ดร.กิตติ์นิพัทธ์ สุขะจิรโชติ ผู้เชี่ยวชาญกีฬาเรือพาย พร้อมด้วย นายนภสินธุ์ มหายศนันท์ และนายธนาวุฒิ ไหวพินิจ ผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาเรือพาย ระดับ 1 ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพมหานคร | https://cmiss.ac.th 20230327063331(1).jpg - ดร.กิตติ์นิพัทธ์ สุขะจิรโชติ ผู้เชี่ยวชาญกีฬาเรือพาย พร้อมด้วย นายนภสินธุ์ มหายศนันท์ และนายธนาวุฒิ ไหวพินิจ ผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาเรือพาย ระดับ 1 ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพมหานคร | https://cmiss.ac.th 20230327063332.jpg - ดร.กิตติ์นิพัทธ์ สุขะจิรโชติ ผู้เชี่ยวชาญกีฬาเรือพาย พร้อมด้วย นายนภสินธุ์ มหายศนันท์ และนายธนาวุฒิ ไหวพินิจ ผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาเรือพาย ระดับ 1 ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพมหานคร | https://cmiss.ac.th