การฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2565

การฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2565 นายจิรโรจน์ พงษ์สุวรรณ และนางสาวสกาวเรือง นามพิทักษ์สุข ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 3 จำนวน 60 คน เข้ารับการฝึกประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายฝึกกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก(ค่ายตากสิน) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่