ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
20230327063634(1).jpg - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | https://cmiss.ac.th 20230327063627.jpg - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | https://cmiss.ac.th 20230327063634(4).jpg - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | https://cmiss.ac.th 20230327063634(2).jpg - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | https://cmiss.ac.th 20230327063634(3).jpg - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | https://cmiss.ac.th 20230327063634(5).jpg - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | https://cmiss.ac.th 20230327063634.jpg - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | https://cmiss.ac.th