ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเบสบอลทีมชาติไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเบสบอล รายการ DGB Cup Indochina Dream League 2023 ณ กรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว

โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเบสบอลทีมชาติไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเบสบอล รายการ DGB Cup Indochina Dream League 2023 ณ กรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว โดยมีนักกีฬาเบสบอลของโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยชุดนี้ จำนวน 2 คน ได้แก่
1. นายปกรณ์ ฉายแก้ว นักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. นายภูริพัฒน์ แซ่ยั้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
20230327064410.jpg - ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเบสบอลทีมชาติไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเบสบอล รายการ DGB Cup Indochina Dream League 2023 ณ กรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว | https://cmiss.ac.th 20230327064411.jpg - ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเบสบอลทีมชาติไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเบสบอล รายการ DGB Cup Indochina Dream League 2023 ณ กรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว | https://cmiss.ac.th 20230327064410(1).jpg - ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเบสบอลทีมชาติไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเบสบอล รายการ DGB Cup Indochina Dream League 2023 ณ กรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว | https://cmiss.ac.th