ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566

ประกาศโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566
20230327064541(3).jpg - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 | https://cmiss.ac.th 20230327064541.jpg - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 | https://cmiss.ac.th 20230327064541(1).jpg - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 | https://cmiss.ac.th 20230327064541(2).jpg - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 | https://cmiss.ac.th