ผลการแข่งขัน CMU TAEKWONDO OPEN10 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

ผลการแข่งขัน CMU TAEKWONDO OPEN10 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
2 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน
3 เหรียญทองแดง
- ถ้วยคะแนนรวม ในนามทีมร่วม Special Forces คลาส AB