ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ(การทดสอบสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางทักษะกีฬา) เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566

ประกาศโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ(การทดสอบสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางทักษะกีฬา) เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566