ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชนิดกีฬากรีฑา รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 พิจิตรเกมส์ ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดพิจิตร

ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชนิดกีฬากรีฑา รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 พิจิตรเกมส์ ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดพิจิตร
3 เหรียญทอง
7 เหรียญเงิน
5 เหรียญทองแดง